Yhteisverkko erbjuder snabbhet samt bättre täckning och service

Det räcker inte att mobilnätet fungerar. Nätet ska även vara snabbt, pålitligt och funktionssäkert med tanke på dagens arbetssituation, särskilt distansarbete.

Yhteisverkko förbättrar förbindelserna ytterligare genom att under åren 2021–2023 bygga ett omfattande 5G-nät i östra och norra Finland, som erbjuder Telias och DNA:s kunder snabba anslutningar utan dröjsmål under många år framöver. Nätet kommer att byggas i samarbete med Nokia.

I och med det nya 5G-nätet får invånarna i östra och norra Finland

  • ett bättre täckningsområde för mobila bredbandsanslutningar och telefontjänster
  • högre anslutningshastigheter och en bättre servicenivå för bredband
  • mer täckande dataanslutningar med högre kvalitet och hastigheter, även i glesbygden.