Yhteisverkko erbjuder ökad snabbhet, förbättrad täckning och service

DNA och Telia utnyttjar Yhteisverkkos nät för mobilkommunikation då de erbjuder sina egna tjänster till kunderna. Det nätet för med sig flera fördelar.

  • Bättre täckningsområde för mobilbredbands- och taltjänster
  • Högre överföringshastigheter och bättre servicenivå för bredband
  • Mer täckande datakommunikationsförbindelser med högre kvalitet och topphastighet även i glesbygden

Den nya förbättrade servicenivån uppnås med följande tekniska egenskaper:

  • Nätet konstrueras med den senaste 4G-radionättekniken (LTE Advanced), som även stöder äldre ändutrustning (GSM, 3G och 4G)
  • Större antal basstationsplatser (takplatserna och masterna på Yhteisverkko-området är kombinerade för användning av samtliga kunder hos Telia och DNA)
  • Dubbla dataöverföringshastigheter även i glesbygden (DNA:s och Telias frekvenskapacitet är kombinerad på Yhteisverkko-området)

Dessutom innebär samarbetet att det går snabbare att konstruera det nya nätet för mobilkommunikation, varvid DNA:s och Telias tjänster snabbare och mera kostnadseffektivt når hela landet. Detta är även av betydelse för priserna för slutkunderna. Sist och slutligen möjliggör det förbättrade nätet och den förbättrade överföringskapaciteten en ännu smidigare och mera effektiv nätanvändning, och således en bättre kundupplevelse.

DNA och Telia konkurrerar oberoende av nätsamarbetet fortsättningsvis helt självständigt, med egna produkter och prissättningsmodeller även på de aktuella områdena. Dessutom finns största delen, 85 procent, av Finlands befolkning fortfarande inom området för bägge parternas egna nät för telekommunikation.