Samarbete ger resultat. Det nya nätet för mobiltelekommunikation gagnar alla, både slutkunden och operatören.

Läs mer om Suomen Yhteisverkko

Nytt nät, ny hastighet, ny täckning, och förbättrad servicenivå i och med detta.

Läs mer om fördelarna med Yhteisverkko

Allt bygger på genuin kompetens och erfarenhet.

Här hittar du våra kontaktuppgifter