Kontaktuppgifter

Suomen Yhteisverkko Oy
(på engelska Finnish Shared Network Ltd.)
FO-nummer: 2567171-6

Faktureringsadress
Suomen Yhteisverkko Oy
PB 400
00101 Helsingfors

Nätfakturaadress: FI22 1228 3000 0386 69
Operator: Nordea (NDEAFIHH)
Materialform: Finvoice

Besöksadress (ingen fakturor)
Mechelingatan 1a
00180 Helsingfors

Antti Jokinen

Verkställande direktör
Antti Jokinen
Tfn +358 44 7212544
E-postadress: antti.jokinen@yhteisverkko.fi

Lauri Ahokallio

Ekonomi- och administrationsdirektör
Lauri Ahokallio
Tfn +358 50 4424633
E-postadress: lauri.ahokallio@yhteisverkko.fi

Juha Truhponen

Implementeringschef
Juha Truhponen
Tfn +358 44 7547167
E-postadress: juha.truhponen@yhteisverkko.fi

Antti Maarela

Drift- och underhållschef
Antti Maarela
Tfn +358 44 7585770
E-postadress: antti.maarela@yhteisverkko.fi

Tuukka Karvonen

Samlokalisering förvaltning
Tuukka Karvonen
Tfn  +358 44 4252222
E-postadress: tuukka.karvonen@yhteisverkko.fi

Radionätchef
Lasse Laine
Tfn  +358 40 9200363
E-postadress: lasse.laine@yhteisverkko.fi


Styrelsen för Suomen Yhteisverkko Oy

Sami Siiki, ordförande
Director, Network and IT Infra, Telia Finland Oyj

Markku Lamminluoto, vice ordförande
Senior Advisor, DNA Oyj

Timo Airisto, medlem
Senior Legal Counsel, DNA Oyj

Pavel Koivistoinen, medlem
Senior Legal Counsel, Telia Finland Oyj

Maria Strömberg, reservmedlem
Director, Accounting & Corporate Control, DNA Oyj

Olli Ranta, reservmedlem
Director, Finance, Telia Finland Oyj

Nätets ägare styr konstruktionen av nätet via styrelsearbetet och tar i detta styrelsearbete i beaktande respons från sina egna slutkunder. I Suomen Yhteisverkko Oy:s verksamhet och beslutsfattande iakttas konsensusprincipen. Aktierna i Suomen Yhteisverkko Oy ägs till 49 procent av DNA Oyj och till 51 procent av Telia Finland Oyj.


Kontakta oss

I alla ärenden berörande kundservice eller abonnemangens tekniska egenskaper (t.ex. hörbarheten), var vänligen i kontakt med kundbetjäningen av din operatör, Sonera eller DNA.

Vänligen sända via kontaktformuläret inga frågor som gäller abonnemang vilka också i fortsättningen besvaras av operatörernas kundtjänster.

Please leave this field empty.