Suomen Yhteisverkko

Suomen Yhteisverkko är ett nätbolag som DNA Abp och Telia Finland Oyj grundade tillsammans år 2014. Suomen Yhteisverkko planerar, genomför och underhåller ett mobilnät i norra och östra Finland.

Målet för Suomen Yhteisverkko är att erbjuda invånarna i norra och östra Finland

  • ett bättre täckningsområde för mobila bredbandsanslutningar och telefontjänster
  • högre anslutningshastigheter och en bättre servicenivå för bredband
  • mer täckande dataanslutningar med högre kvalitet och hastigheter, även i glesbygden.

Tack vare DNA:s och Telias samarbete har Suomen Yhteisverkko många fördelar att erbjuda:

  • Fler basstationer – alla utmärkta basstationsplatser på Yhteisverkko-området är till nytta för både Telias och DNA:s kunder.
  • Ökad frekvenskapacitet – DNA:s och Telias frekvenser är kombinerade inom Yhteisverkko-området, utan gränser mellan operatörerna.
  • I och med samarbetet kan mobilnätet konstrueras snabbare och på ett mer kostnadseffektivt sätt – DNA:s och Telias tjänster kan snabbare göras tillgängliga i hela Finland.

Suomen Yhteisverkko Oy är inte en teleoperatör och erbjuder inte anslutningar eller kundservice. Bolagets kunder är Telia och DNA, som utnyttjar mobilnätet när de tillhandahåller tjänster åt sina kunder. Vår verksamhet påverkar inte konsument-, företags- eller samfundskunderna hos DNA eller Telia, utan du kan även i fortsättningen kontakta Telia eller DNA med alla frågor som gäller den eller de tjänster du använder, beroende på vilken operatör du är kund hos.