Telia ja DNA rakentavat lisää 5G-verkkoa yhdessä

DNA Oyj ja Telia Finland Oyj ovat 29.1.2021 julkaisemiensa tiedotteiden [Telia, DNA] mukaan sopineet nykyisen verkonrakennusyhteistyönsä laajentamisesta. Suomen Yhteisverkko Oy on rakentanut vuodesta 2015 alkaen matkaviestinverkkoa kummankin yhtiön puolesta Itä- ja Pohjois-Suomeen. Nyt maantieteellistä aluetta on tarkoitus laajentaa lounaaseen päin.

Telian ja DNA:n vuonna 2014 perustama Suomen Yhteisverkko Oy on rakentanut yhteisen matkaviestinverkon Pohjois- ja Itä-Suomen alueelle kattaen noin 50 prosenttia Suomen maantieteellisestä alasta ja noin 13,5 prosenttia väestöstä. Nyt yhteistyötä on tarkoitus laajentaa kattamaan noin 62,5 prosenttia Suomen maantieteellisestä alasta ja noin 28,5 prosenttia väestöstä. Aluetta laajennetaan lounaaseen Raahe-Loviisa -linjalle niin, että esimerkiksi Oulu, Kuopio, Mikkeli, Kouvola ja Kotka ovat jatkossa yhteisen verkon alueella.

Suomen Yhteisverkko Oy suunnittelee ja toteuttaa matkaviestinyhteydet, joita DNA ja Telia hyödyntävät tarjotessaan omia palvelujaan asiakkailleen. Tämä mahdollistaa paremman kuuluvuusalueen mobiililaajakaista- ja puhepalveluille, kun asiakkaita palvelee yhteisesti suurempi määrä tukiasemia näillä alueilla, kuin jos yhtiöt olisivat jatkaneet verkonrakennusta itsenäisesti näillä alueilla. Lisäksi yhtiöt ovat yhdistäneet niille myönnetyt taajuudet Suomen Yhteisverkon toiminta-alueella, mikä mahdollistaa entistä korkeammat nopeudet ja paremman palvelutason näillä alueilla.

Suomen Yhteisverkko kertoi lokakuussa 2020 käynnistävänsä 5G-rakennusohjelman ja radioverkon modernisoinnin. Uusi toimialue liitetään välittömästi osaksi käynnissä olevaa suunnittelua 5G-verkon rakentamiseksi näille alueille tästä vuodesta alkaen. Yhteistyö nopeuttaa 5G-verkon rakentamista tälle uudelle toimialueelle arviolta vuodella.

Telia ja DNA kilpailevat verkkoyhteistyöstä riippumatta edelleen täysin itsenäisesti kyseisilläkin alueilla. Lisäksi suurin osa eli noin 70 prosenttia Suomen väestöstä on edelleen kummankin osapuolen omien matkaviestinverkkojen alueella.

Liite: Kartta suunnitellusta aluelaajennuksesta