Yhteisverkon rakennuttamispäälliköksi Petri Syrjänen

Insinööri Petri Syrjänen aloitti Yhteisverkon rakennuttaämispäällikkönä 1.3.2021. Petrin toimenkuvana on rakennuttaa uutta 5G -verkkoa ja verkkomme maantieteellistä laajennusta yhdessä toisen rakennuttamispäällikkömme, Juha Truhposen kanssa. Tervetuloa töihin Petri.